Nuliga Observationer

Män o Kvinnor är


inte likadana, varken till kroppen eller till tankesystem och det är bra, kul, spännande, frustrerande, härligt och en massa andra emotioner som kommer o far kring i människa hela tiden. Klart vi är lika på flera sätt! Jämvärdet säger att vi är lika mycket värda och det som utförs är lika värdefullt som en annan … Läs mer

Annonser
Engangemang i Världen

Lever vi verkligen i en demokrati?


Den samhällsstruktur vi lever i är skuldokrati! Dvs, desto mer skulder och mer konsumtion som både individer såväl som stater/nationer har till banker desto bättre. Den politiska demokratin och beslutanderätt är ett spel för galleriet så att vi har en upplevelse av att vi bestämmer, har en upplevelse av att vi är fria medan vi … Läs mer

Annonser
Mystic / Shaman / Skallen och Hjärtat spekulerar

Newage finns inte mer!


Originally posted on Inexres – multiutryck i inre och yttre färd:
Vi är besättningen i rymdskeppet som vill ta steget bortom både gammaltro och New Age. Inexres är ett försök till nyorientering i en värld som har omvälvts av ny vetenskap och nya insikter i människans tillvaro. Inexres är en resa bortom oss själva…

Annonser
Nuliga funderationer

The future is f…


The future is full if the past also is. The past gives knowledge for the future when one lets it go. Annonser Läs mer

Annonser
Aktivitet / Ceremoni

Fullmåne ceremoni 25/2, 2013


Fullmåne ceremoni 25/2. Vi firar Fullmåne, Livet och Helheten tillsammans i ceremoni, meditation, samtal, sång och bön. Tema:  Måne och Sol, ljus och Mörker. Hur hanterar du din skugga? Per håller i ceremonin med mjuk hand för vi skapar kvällen tillsammans med varandra och med de Makter som är närvarande.  Vi trummar, sjunger Ursång, fikar och … Läs mer

Annonser
Nuliga funderationer

7 August, 2012 12:51


THERE IS NO GREATER POWER THAN THE ONE THAT CREATES DEN STÖRSTA KTAFTEN ÄR DEN SKAPANDE Annonser Läs mer

Annonser
2012 / Engangemang i Världen / English / Inka / Mystic / Shaman

Titta på Be in relation with All på YouTube


https://www.youtube.com/v/fKf8UKGl7nU Annonser Läs mer

Annonser