Ayni

Ayni är en grundläggande lag av flera som hela existensen grundar sig på.  Basserat på denna lag och grundläggade förhållningssätt byggdes Inkariket . Att vandra i ayni är både en andlig väg men även praktiskt förhållningsätt till hur vi lever i relation till dig själv, andra människor och allt annat runt om oss. Ayni handlar även om relationen till Andevärlden inom allt runt omkring oss människor.

Medvetet flöde av tankar, känslor och handlingar är av vikt inom Inka traditionen. Ayni innebär flöde och medvetenhet i givande och tagande. Inom Inka traditionen finns det grundläggande övningar eller ceremonier som öppnar vår möjlighet att leva i Ayni.

Ayni betyder givande och tagande, ett heligt utbyte mellan minst två parter. Du andas in luft som innehåller syre och andas ut koldioxid. De gröna växterna som lever via fotosyntes och vi däggdjur som lever i ett bohov av syre är beroende av varandra. Denna harmoni är ett exempel på ayni.

Det finns två huvudaspekter på ayni. Det som pågår inom dig och det som pågår utanför dig. Mellan dessa två punkter så finns det redan ett flöde och genom synsätt, tekniker och medvetenhet så kan vi leva i Ayni med oss själva och med vår omgivning både den sedda och den osynliga världen.

Annonser