Start

Du har Kärlekens och Kraftens Frö inom dig 

Fullmåne ceremoni

Aktivera ditt Universella medvetande

Vi lever i en tid där allting rör sig mycket snabbt och det ökar takten hela tiden. Att expandera sitt medvetande. 2012 står bakom knuten och enligt den heliga Maya kalendern så är vi i den sista fasen i medvetandeutvecklingen innan den nya cykeln börjar. Detta är en hög intensiv workshop under tre heldagar med intellektuell kunskap och instruktioner varvat med utförande av energiövningar från Inka traditionen, NLP och Nordisk Shamanism.


Yoga & Shaman retreat på Fjärlångskärgårdsö augusti 2010

Det finns många aspekter i livet. Så mycket olika sätt att förklara livets existentiella frågor.
En av dessa är det interna, det som finns inom oss och hur vi uppfattar livet i vår interna värld.
Vi är kommunikations centraler av ofantliga propotioner.

Varseblivning av den osynliga världarna sker inom oss själva via alla våra sinnen kombinerade tillsammans. För att skapa förståelse av livets mångfald, så har vi människor utvecklat olika andliga former och system. System gör livet lättare.


Här kan du läsa lite om olika andliga former såsom ny-shamanism, Forn Sed , Inka energilekar och NLP. Dessa olika andliga former innehåller verktyg för kraft, helande och förklaringar av livet, existentiella förklaringsmodeller och verktyg att kunna åstadkomma det som du vill i livet.

Jag erbjuder konsultationer och helande i inom NLP, Inka, Shamanism och Fornsed.
Ditt inre – är mycket större än vad du upplevt ännu.

Har du problem som du vill lösa men inte vet hur?
Känslor som du inte kan hantera?
Fobier, övergrepp och trauma som du vill bli av med?
I NLP så kan vi samarbeta i hypnos och trance för att programmera dig till att vara och göra det som du verkligen vill.
Jag ger råd med Runor om det som du vill uppnå och går igenom i livet.

Share


Earth and Moon Phase embed

Annonser