Om Per

Som du förstår av det som jag beskriver på denna webbsida så hämtar jag

Runemeditation on the beach in Marbella, Spain.

Per Lundberg på stranden med runor.

kunskap från flera terapeutiska och andliga traditioner. Det har inneburit lärande som medvetet pågått under flera års tid och som jag hoppas skall fortgå i under resten av mitt liv. Jag är 40 + i solår räknat, bor i Södermanland, Svergie.

Om du vill utforska dig själv med min vägledning kommer jag att använda mig av olika verktyg för att du skall kunna upptäcka djupare lager av medvetande och vidga förståelsen av livet.

Jag har växt upp i en miljö där andlighet, samtal om livets insida och djupa existentiella frågor fanns dynamiskt med både till högtid som till vardags.

Jag lever mitt liv med utgångspunkt för att lära mig, växa och utvecklas till att vara en hel människa. Vad vår fulla potential är vet vi inte fullt ut idag så det handlar om att utforska och växa inom sig själv och bli emotionellt självförsörjande och stabil.

Per Lundberg
Skapa en profillänk


Mina shamanska och andlliga erfarenheterna ger visdom i livet till att växa och använda mig av kraften och verka för större samklang med omgivningen. Med regressionsterapi har jag löst upp knutar från barndomen och i den andinska inkatraditionen har jag lärt mig att skapa harmoni och flöde inom mig själv. Jag vet alltså av egen erfarenhet att i dessa metoder finns en stor potential till personligt växande och nytt synsätt på livet. Därför kan jag också med tillförsikt erbjuda dig vägledning och min aktiva medverkan i den process som leder till att bli en mer fullkomlig människa. Mycket av arbetet behöver du naturligtvis göra själv för att nå insikter , jag kan visa dig vägen, slå följe med dig på den vägen och också skapa det skydd som ibland behövs för att processen skall gå vidare.

Utbildningar
Grundläggande psykologi i USA, ”Bacheolors of Arts” med ”major” i psykologi.
Fritidledarutbildning på Lidingö Folkhögskola
NLP practitioner utbildning
Diverse kurser i konflikthantering och grupprocesser på arbetsplatser i Sverige och USA.

Erfarenheter
Mitt anställda arbeten har haft en röd tråd inom människovårdande områden, tonårskillar som har det jobbig, människor i missbruk och hemlöshet, gruppboenden personligt ombud för psykiskt funktionshindradeetc.
Genomgått regressionsterapi löpande under cirka två år.


Andliga utbildningar och erfarenheter
Helt liv av själsresor på medvetet och omedvetet plan. Medvetet innebär att minnen finns kvar i ordinärt medvetande tillstånd.
Inka traditionen enlig Juan Nuñes del Prado, första utbildningen 2003 Kontinuerliga kurser även med Ivan Nuñes del Prado och Elisabeth Jenkins sedan 2005.
Föddes av Andevärlden till att växa till det jag är ämnad att vara 2001
Aktiv inom nätverk och organisationer inom shamanutövare och Forn Sed i Sverige sedan 2001.

Annonser